Vitajte v e-shope MS bike !

Možnosti dopravy a platby

Možnosti dopravy a platby

Vybrali ste si na našom e-shope tovar a chceli by ste ho zaplatiť a doručiť k Vám domov?

Ponúkame viacero možností platby za Váš tovar, ktorého doručenie zabezpečujeme taktiež viacerými možnosťami.

 

I. Možnosti platby:

  •   Hotovosť/ platobná karta

V prípade, že sa rozhodnete prevziať si svoju objednávku v našej predajni, okrem toho, že ušetríte na poštovnom a balnom, môžete objednávku uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou (hodinkami / mobilom) priamo v našej prevádzke:

MS bike, s.r.o., Nádražná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji

  • Prevodom na bankový účet

Fakturácia a platba objednaného tovaru bude uskutočnená v eurách a uhradená vopred prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu IBAN:

SK33 0900 0000 0051 6873 9178, SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť MS bike, s.r.o. si vyhradzuje právo vlastniť všetok tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s dodatočnými poplatkami (poštovné a balné).

Miestom plnenia všetkých nákupov je MS bike, s.r.o., Nádražná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

 

II. Možnosti dopravy:

  • Osobný odber

Tovar pripravený na osobný odber bude v predajni pripravený po dobu max. 7 pracovných dní, prípadne po dohode oboch strán inak.

  • Doručenie kuriérom

Ponúkame dopravu kuriérom s doručením nasledujúci pracovný deň po expedovaní objednávky. Za predpokladu tovaru v predajni a objednávke najneskôr do 12. hodiny, vieme tovar mimo hlavnej sezóny odoslať v deň vytvorenia objednávky. V opačnom prípade je expedovanie v rozsahu  maximálne 1-3 pracovných dní.

  • Doručenie osobne

V rámci Bratislavského kraja (do 5O km od Bratislavy) ponúkame doručenie osobne na vopred zadanú adresu a vo vopred dohodnutý čas a to pri objednávke v celkovej sume nad 250 EUR. Bicykle sa v tomto prípade dodávajú poskladané a bez krabice (neúčtuje sa balné).

Dodacie lehoty a prekážky pri dodávke

Dodacia lehota pre príslušnú objednávku je uvedená v príslušnom potvrdení objednávky a ak nie je uvedené inak, zvyčajne trvá 2 až 5 pracovných dní v rámci Slovenskej republiky.

 V prípade medzinárodných dodávok sa môže dodacie obdobie zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť. Dodacie lehoty sú platné od prijatia celej platby na vyššie uvedený bankový účet.

Ak spoločnosť Ms bike, s.r.o. nemôže objednaný tovar dodať a neponúka kupujúcemu nový / náhradný dátum dodania, je spoločnosť MS bike, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti náhrady škody. Rovnako v takýchto prípadoch môže odstúpiť od zmluvy aj zákazník.

Akékoľvek zmeny alebo zrušenia objednávok kupujúcim musia byť písomné (vrátane e-mailu). V niektorých prípadoch si spoločnosť MS bike, s.r.o. vyhradzuje právo prijímať vyhlásenia v inej forme po dohode oboch strán.

Dodanie tovaru sa vždy uskutočňuje:

A.      po vzájomnej dohode termínu prevzatia osobne na prevádzke

B.      po vzájomnej dohode termínu doručenia na zadanú adresu, zvyčajne mimo otváracích hodín prevádzky

C.     zamestnancami alebo zmluvnými partnermi prepravnej spoločnosti

Ak zákazník neprijal tovar podľa dohody (oneskorené prevzatie), spoločnosť MS bike, s.r.o. je oprávnená tovar uskladniť po neúspešnom primeranom oznámení, za ktorý sa za každý začatý kalendárny deň účtuje skladovací poplatok – skladné – podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webe spoločnosti a na prevádzke.  Spoločnosť MS bike, s.r.o. je zároveň oprávnená trvať na splnení zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty v trvaní najmenej dvoch týždňov a predať tovar inde. Klientovi bude vyúčtovaná možná výška straty.

V prípade omeškania s prijatím alebo z iných dôležitých dôvodov, akými sú najmä bankrot zákazníka alebo odmietnutie začatia konkurzného konania pre nedostatku majetku alebo porušenia právnych ustanovení, ako aj z dôvodu omeškania, je spoločnosť MS bike, s.r.o.  oprávnená odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia je spoločnosť MS bike, s.r.o. oprávnená požadovať náhradu škody vo výške 15% brutto fakturovanej sumy bez toho, aby bola dotknutá skutočná škoda.

V prípade omeškania platby zákazníkom bude spoločnosť MS bike, s.r.o. oslobodená od všetkých ďalších povinností v oblasti plnenia a dodania a je oprávnená zadržať všetky nevybavené dodávky alebo služby a požadovať preddavky alebo záruky alebo zrušiť zmluvu po stanovení primeranej lehoty. Ak zákazník – bez toho, aby bol oprávnený tak urobiť – odstúpi od zmluvy alebo si želá ukončenie zmluvy, má spoločnosť MS bike, s.r.o. možnosť trvať na splnení zmluvy alebo súhlasiť so zrušením zmluvy; v tomto druhom prípade je zákazník povinný uhradiť náhradu škody vo výške 15% z hrubej sumy vysporiadania alebo skutočnú škodu vzniknutú podľa voľby spoločnosti. Clá súvisiace s prepravou mimo hraníc EÚ musia byť vyriešené u príslušných colných orgánov.